• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ:

 
รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วงเงินงบประมาณ เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 13,028,600.00 20
่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธันวาคม 2563 05 มกราคม 2564 10,669,000.00 40
ร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1 : 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2564 09 มกราคม 2564 13,028,600.00 21
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 13,028,600.00 50
ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 13 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 5,003,500.01 22
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 63 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563 3,990,000.00 30
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ 11 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 22,769,400.00 45
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book 27 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 650,000.00 65
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 936,000.00 9
ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 1,737,000.00 11
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 24,945,000.00 65
ร่างขอบเขตของงานและร่างประกวดราคาและร่างเอกสาารประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 21,945,000.00 24
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 775,800.00 24
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 5,396,000.00 11
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 22 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 21,945,000.00 13
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 6,000,000.00 20
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 6,000,000.00 11
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 8,255,000.00 24
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 7,400,000.00 12