• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
Huge Fraud And Money Laundry From Thailand
His Excellency and Thanachart Bank are related huge money laundry from Thailand to Global.

https://en.wikipedia.org/wiki/Charoen_Sirivadhanabhakdi (Investor)

The Bank Of Thailand

Referring to your e-mail cc: The Bank of Thailand, The documents you have provided (Bank Of Letter, Registration Process Forms), We suspect that you could have been a victim of an international financial fraud.

Please kindly contact the authority in your country to prevent and stop any further fund transfer from this moment on. However, you might confirm the copy of aforementioned letter with Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) Directly.

Kind regards,

Financial Consumer Protection Center and Market Conduct Department
Bank of Thailand
Tel. no. +66 2283 6354
e-mail: fcc@bot.or.th
วันที่ตั้งกระทู้: 30 ธันวาคม 2563 23:09:01 ตั้งโดย: Kari Kärnä อีเมล์: karna@industrymarketplaces.com เบอร์โทร: 358504488340
แจ้งลบ

แสดงความเห็น

กลับหน้ากระทู้

ยังไม่มี ความเห็น