• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
   
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9361, 0-2831-9362, 0-2831-9366  : กลุ่มทะเบียนประวัติ สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9363, 0-2831-9364 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 
 
 
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณ โทร.0-2831-9252, 0-2831-9253 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
 
  
 
 
 
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา (กรณีคันใหม่)
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของอดีตสมาชิกวุฒิสภา
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานวุฒิสภา
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ