• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย

การจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - รัสเซีย
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

ดาวน์โหลดเอกสาร