• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - บาห์เรน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - บาห์เรน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชัน ๑ อาคารรัฐสภา ๒