• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

 

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(เพิ่มเติม)  

 

ตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) 

 

โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารสุขประพฤติ 

ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร