• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจ พิทักษ์แผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจ พิทักษ์แผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร