• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา แถลงข่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่า ทางคณะกรรมาธิการได้ติดตามการใช้สิทธิ เสรีภาพทางการเมืองอย่างใกล้ชิด

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.40 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่า ทางคณะกรรมาธิการได้ติดตามการใช้สิทธิ เสรีภาพทางการเมืองอย่างใกล้ชิด และมีความเป็นห่วงที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามดำเนินกิจกรรมต่างๆที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยหลายสิบล้านคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพยิ่ง ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มใช้สติในการใช้สิทธิเสรีภาพพลเมือง โดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อช่วยให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเดินหน้าไปด้วยบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีของทุกฝ่าย
           อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลและได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และจะทำทุกวิถีทางให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และให้ประเทศชาติก้าวต่อไปได้