• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรกับสิ่งที่ได้ฟัง : การจัดการข้อมูลเพื่อไม่ให้เสียของ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรกับสิ่งที่ได้ฟัง : การจัดการข้อมูลเพื่อไม่ให้เสียของ
ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

 

ดาวน์โหลดเอกสาร