• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

กำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 8 และหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 9

สูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 8 และหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูต่ละ 100 คน 

ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครในคราวเดียวกัน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร