• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนความขัดแย้งหรือความร่วมมือ"

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ลุ่มแม่น้ำโขง : ดินแดนความขัดแย้งหรือความร่วมมือ" 
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ดาวน์โหลดเอกสาร