• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนา เรื่อง "พรรคการเมืองของประชาชน: แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา"

โครงการสัมมนา เรื่อง "พรรคการเมืองของประชาชน: แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา"
ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5,6 ชั้น 5
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร