• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

การสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอรไซถ์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร