• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

โครงการสัมมนา เรื่อง “การสร้างพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย”

โครงการสัมมนา เรื่อง “การสร้างพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย” จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5, 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 

ดาวน์โหลดเอกสาร