• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

โครงการส่งเสริมความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2563 ณ ห้อง สุรนารี บี โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอรฺ์ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร