• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

การสัมมนาและประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563

การสัมมนาและประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563

กำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และรัฐสภา กรุงเทพมหานคร