• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

โครงการส่งเสริมความพร้อมสู่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563

โครงการส่งเสริมความพร้อมสู่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 

กำหนดจัดโครงการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 


ดาวน์โหลดเอกสาร