• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

กิจกรรม "การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา" (Morning Talk) ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม "การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา" (Morning Talk) ครั้งที่ 2 โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานการพูดคุยในครั้งนี้ และมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภากว่า 50 คน เข้าร่วมพูดคุย
       สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง "วุฒิสภามีไว้ทำอะไร" โดยมีนายถวิล เปลี่ยนศรี และคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา