• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมพูดคุยในรายการ "มองรัฐสภา"

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.05 นาฬิกา ณ สตูดิโอ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ซอยอารีย์ นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมพูดคุยในรายการ "มองรัฐสภา" ในประเด็น : New Normal เกษตรวิถีใหม่ ปรับตัวสู้ Covid-19 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD)