• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

การสัมนาโครงการ เวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี"

การสัมนาโครงการ เวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี"
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

ดาวน์โหลดเอกสาร