• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักกรรมาธิการ 3 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 15
2 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 19
3 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 70 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 40
4 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 51
5 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 242
6 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 314
7 ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ ขายทอดตลาด - 256