• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลการกระทำความดีของบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรมข้าราชการ

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
 
นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานมอบรางวัลการกระทำความดีของบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละ สอดคล้องกัยวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรมข้าราชการ จำนวน 2 คน ได้แก่
 1.นายธีระยุทธ นิยมทรัพย์ ตำแหน่งวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
 2. นายอนันตศักดิ์ ปริญญนุพรชัย ตำแหน่งพนักงานเรียงพิมพ์ กลุ่มงานการพิมพ์
โดยมีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันและได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้งประสานรถพยาบาลเพื่อรับผู้ประสบเหตุ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.40 น.