• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ ครั้งที่ 1 สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 24 พฤษภาคม 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 30/2562 เป็นพิเศษ - 7 พฤษภาคม 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 26 เมษายน 2562
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 25 เมษายน 2562
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 29/2562 เป็นพิเศษ (ปรับใหม่) - 24 เมษายน 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 29/2562 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม - 24 เมษายน 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 29/2562 เป็นพิเศษ - 24 เมษายน 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 28/2562 เป็นพิเศษ (กำหนดระเบียบวาระใหม่) - 23 เมษายน 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 28/2562 เป็นพิเศษ - 23 เมษายน 2562
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 19 เมษายน 2562
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม