• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 24 เป็นพิเศษ สามัญนิติบัญญัติ 19 เมษายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 23 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม สามัญนิติบัญญัติ 9 เมษายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา 23 เป็นพิเศษ สามัญนิติบัญญัติ 9 เมษายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 22 เป็นพิเศษ สามัญนิติบัญญัติ 5 เมษายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 21 เพิ่มเติม สามัญนิติบัญญัติ 26 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 21 สามัญนิติบัญญัติ 26 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 20 สามัญนิติบัญญัติ 25 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 19 สามัญนิติบัญญัติ 19 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 18 สามัญนิติบัญญัติ 18 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 17 สามัญนิติบัญญัติ 11 มีนาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม