• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมอดีตวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 27 สามัญทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 26 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 25 สามัญทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 24 (เป็นพิเศษ) สามัญทั่วไป 12 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ 23 (เลื่อนการประชุมจากวันศุกร์เป็นวันจันทร์) สามัญทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 22 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 5 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 4 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 20 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 29 ตุลาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
ครั้งที่ 19 สามัญทั่วไป 28 ตุลาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม