• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมอดีตวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
การประชุมวุฒิสภา 27 สามัญทั่วไป 25 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 26 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 19 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 25 สามัญทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 24 (เป็นพิเศษ) สามัญทั่วไป 12 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 23 (เลื่อนการประชุมจากวันศุกร์เป็นวันจันทร์) สามัญทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 23 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 22 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 5 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 21 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 4 พฤศจิกายน 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 20 เป็นพิเศษ สามัญทั่วไป 29 ตุลาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม
การประชุมวุฒิสภา 19 สามัญทั่วไป 28 ตุลาคม 2556
หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ บันทึกการประชุม บันทึกการลงคะแนน รายงานการประชุม