• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2 (ปรับใหม่) วัน อังคาร ที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564