• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564