• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ วัน พุธ ที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2564