• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 16 เพิ่มเติม วัน อังคาร ที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2564