• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ วัน จันทร์ ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2564