• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8 วัน จันทร์ ที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2564