• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5 วัน จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563