• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 28 เพิ่มเติม วัน จันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563