• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ วัน จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563