• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ วัน อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563