• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ ปรับใหม่ วัน อังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563