• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563