• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 15 ปรับใหม่ วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563