• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม วัน จันทร์ ที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563