• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7 เพิ่มเติม วัน อังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562