• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ ครั้งที่ 2 วัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562