• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 17 (เพิ่มเติม) วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562