• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 29/2562 เป็นพิเศษ (ปรับใหม่) วัน พุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562