• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 23 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 17 สิงหาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 22 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 16 สิงหาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
22 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 สิงหาคม 2565
 ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 21 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 9 สิงหาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 สิงหาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
20 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 2 สิงหาคม 2565
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 1 สิงหาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 26 กรกฎาคม 2565
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 18 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 กรกฎาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 17 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 19 กรกฎาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม