• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 7 ธันวาคม 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
งดการประชุมวุฒิสภา - 6 ธันวาคม 2564
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 30 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 29 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 23 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 5 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 22 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
งดการประชุม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 16 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 9 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม - 8 พฤศจิกายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม