• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม: ระเบียบวาระ :

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 6 ธันวาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
10 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 5 ธันวาคม 2565
 ระเบียบวาระ 
9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 29 พฤศจิกายน 2565
 ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 28 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 22 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 21 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 5 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 15 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 14 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 3 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 8 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 2 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 7 พฤศจิกายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม