• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 12 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 28 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 11 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 27 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 10 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 20 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 8 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 14 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 13 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 7 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 5 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 6 มิถุนายน 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 31 พฤษภาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุมpdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 3 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 30 พฤษภาคม 2565
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม ระเบียบวาระ pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนนpdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม