• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 21 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 6 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 15 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 5 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 14 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 7 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 3 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 7 มิถุนายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
งดการประชุมวุฒิสภา - 1 มิถุนายน 2564
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
งดการประชุมวุฒิสภา - 31 พฤษภาคม 2564
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 2 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 25 พฤษภาคม 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน