• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่พบข้อมูล

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • ว 37-2554
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว 26-2554
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว 34-2554
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว18-58
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว24-55
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว28-55
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
2
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ไม่พบข้อมูล


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 • ว 15-2557
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ไม่พบข้อมูล