• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  • ว24-2558
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ว18-58
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ว 17-58
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี