• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1

 

 

การดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1

การบริหารพนักงานราชการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี