• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 3
2 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 2
4 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
6 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 7
7 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 12
8 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 7
9 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 8
10 การประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 14
11 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Bidding - 6
12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 5
13 ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
14 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
15 ประกวดราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา E-Bidding - 7
16 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
17 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 - 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) E-Bidding 30 พฤษภาคม 2561 - 06 มิถุนายน 2561 4
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดซื้อบริการไลน์แอด (Line@) ชื่อ Senate Formal ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2562 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด์) จำกัด 0
จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างฯ จำนวน 390 ใบ เฉพาะเจาะจง ร้านพี-วัน 0
จ้างทำปกสัมฤทธิบัตรและใบสัมฤทธิบัตร จำนวน ๒ รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
จัดเช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ขนาดที่นั่ง จำนวน 1 คัน เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 0
จัดเช่าสัญญาณโทรศัพท์ ทีโอที จำนวน ๖ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0
จ้างทำกระดาษลงนาม และบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น L170 จำนวน 4 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อริโก้ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำห้องพยาบาลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท มงกุฎเวชภัณฑ์ จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุงานช่าง รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีค้าไม้ 0
จัดจ้างทำความสะอาดผ้าเช็ดปาก รวมจำนวน ๒๘๓ ผืน และผ้าปูโต๊ะอาหาร รวมจำนวน ๗๘ ผืน เฉพาะเจาะจง ร้าน ริน ซักรีด 1
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง E-Bidding บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 3
จัดซื้อกุญแจล็อกโต๊ะทำงานจำนวน ๘ ชุด และกุญแจล็อกตู้ จำนวน ๖ ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีค้าไม้ 0
จัดจ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ประเภทลู่วิ่ง ชั้น ๒๘ ณ อาคารสุขประพฤติ จำนวน ๑ เครื่อง เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิรุปองค์กรฯ (เพิ่มเติม) เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 0
ซื้อหมุดปักบอร์ด จำนวน 5 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 1
จ้างทำคูหาแสดงนิทรรศการโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จำกัด 0
ซื้อเทปก้างปลาฝ้ายแท้ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไท้ ซ้ง ฮวด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อห่วงกุญแจ ขนาด 2 นิ้ว (แพ็ค 2 อัน) จำนวน 100 แพ็ค เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรูปเล่มรายงานการประชุม เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   2
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล