• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสาร