รายชื่ออดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557

วาระ จำนวน 20 ท่าน
เลขที่   ชื่อ-นามสกุล ประเภท
5 ภาพนางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
6 ภาพพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
6 ภาพพลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
41 ภาพนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
42 ภาพนายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
57 ภาพพลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
61 ภาพพลเอก ธีรชัย นาควานิช พลเอก ธีรชัย นาควานิช
71 ภาพพลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
75 ภาพนายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
115 ภาพศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
119 ภาพพลตำรวจเอก  วัชรพล ประสารราชกิจ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
130 ภาพนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
138 ภาพพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
155 ภาพพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
167 ภาพนายสุธรรม พันธุศักดิ์ นายสุธรรม พันธุศักดิ์
171 ภาพพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
184 ภาพพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
191 ภาพนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
193 ภาพนายอาศิส พิทักษ์คุมพล นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
196 ภาพพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย