ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 12 มิถุนายน 2485
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 39/7  ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10510
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง ::
ตำแหน่ง :: กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )

QR Code ::
ภาพพลเอกสนั่น  มะเริงสิทธิ์
พลเอกสนั่น  มะเริงสิทธิ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา