ทำเนียบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง


ภาพนายพีระศักดิ์   พอจิต
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระศักดิ์     พอจิต
ตำแหน่ง : รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
วันที่ : 17 สิงหาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน